LÖVETS SLANG & MOTOR
Fordonstvätt

Fordonstvätt

Bredvid vår verkstad kan du hyra vår tvätthall för tunga fordon. En bra lösning när man vill sköta sin fordonspark på de tider när den används.