LÖVETS SLANG & MOTOR
Filter

Filter

Vi har kvalitetsfilter från Fleetguard.

DSC_6266Vi utför partikelräkning för att kunna förebygga slitage och onödiga stillestånd.

En filtreringskärra för djupfiltrering finns även för uthyrning.